آخرین اخبار
آرشیو
انتصاب دکترشریعتی به عنوان سرپرست داروخانه بیمارستان فیروزآبادی
1401/12/06
انتصاب دکترشریعتی به عنوان سرپرست داروخانه بیمارستان فیروزآبادی
دکتر قدوسی سرپرست داروخانه های بیمارستانی دانشگاه طی حکمی سرکارخانم دکترسمیه شریعتی را به عنوان سرپرست داروخانه بیمارستان فیروزآبادی منصوب کردند.
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر رضا قدوسی به سمت سرپرستی مجموعه مدد ایران منصوب گردید.
1401/10/26
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر رضا قدوسی به سمت سرپرستی مجموعه مدد ایران منصوب گردید.
روابط عمومی مجموعه مدد ایران :طی حکمی از سوی دکتر عبدالرضا پازوکی ریاست دانشگاه دکتر رضا قدوسی به سمت سرپرستی مجموعه مدد ایران منصوب شد.
سرپرست مجموعه داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی ایران (مدد) با اشاره به اهمیت کنترل تمام اجزای زنجیره تأمین دارو، گفت: نود و شش درصد داروهای مصرفی کشور، تولید داخلی هستند.
1401/08/21
سرپرست مجموعه داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی ایران (مدد) با اشاره به اهمیت کنترل تمام اجزای زنجیره تأمین دارو، گفت: نود و شش درصد داروهای مصرفی کشور، تولید داخلی هستند.
سرپرست مجموعه داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی ایران (مدد) با اشاره به اهمیت کنترل تمام اجزای زنجیره تأمین دارو، گفت: نود و شش درصد داروهای مصرفی کشور، تولید داخلی هستند.
سرپرست مجموعه مدد ایران منصوب گردید.
1401/07/11
سرپرست مجموعه مدد ایران منصوب گردید.
روابط عمومی مجموعه مدد ایران :طی حکمی از سوی دکتر عبدالرضا پازوکی ریاست دانشگاه دکتر محسن عبداله زاده به سمت سرپرستی مجموعه مدد ایران منصوب شد.
اینیستاگرم
تصاویر
Template settings