جناب آقای :سعیدطالبی  

مسئول دفتر مدیریت

شرح وظایف: 

 1. -     مسئول دفتر (پاسخگوئی، هماهنگی، تنظیم جلسات و...)
 2. -    انبارداری ستاد
 3. -    پیگیری امورات مربوط به ساختمان فیروزه

 

 

 

 

 

  سرکارخانم:حسینی   

کارشناس آموزش

شرح وظایف:

 1. -     کمیسیون خرید
 2. -    گزارشات ارسالی
 3. -    پروانه مسئولین فنی و HIX 
 4. -   راهبر اتوماسیون 
 5. -    برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی
 6. -    امور رفاهی(، بیمه تکمیلی، اماکن و...) 

  سرکارخانم :هدایت زاده  

کارگزین

شرح وظایف:

 1. مسئول کارگزینی
 2.  صدور کارت سامان  
 3. مسئول دبیرخانه(ثبت نامه،ارجاع، تهیه پیش نویس،محرمانه، بایگانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   
                                                                                                                  سرکارخانم:فائقه ادیب پور                                                                                                                                                                                                                                        کارشناس اموراداری
Template settings