سیر قانونی تشکیل مجموعه مدد ایران

مدیریت داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ اول دی ماه 1392 در راستای استقرار مدیریت متمرکز ارائه خـدمات دارویی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران شروع بکار رسمی خود را آغاز نمود و درحال حاضر مدیریت بیست داروخانه بیمارستانی به انضمام داروخانه مدد رازی ایران ((پردیس بین الملل دانشکده داروسازی))و  مراکز فیزیوتراپی در سطح بیمارستان های دانشگاه بر عهده این مدیریت می باشد که از این بین 14 داروخانه شبانه روزی و 7 داروخانه روزانه می باشد.

جذب و آموزش بیش از  470  نفر نیروی کاری که در حال حاضر 356 نیرو در مجموعه مدد مشغول به کار هستند که ازاین  بین 41 نفر داروساز میباشند.

دلایل تاسیس مجموعه مدد

مشکلات مالی دارویی بیمارستان ها

تأمین منابع انسانی

عدم ارائه خدمات تخصصی دارویی

نبود شیوه نامه استاندارد و وحدت رویه جهت تامین و تدارک دارویی

نبود دانش، نگرش و عملکرد تخصصی نسبت به ارائه خدمات دارویی در بخش خصوصی و عدم همکاری مناسب جهت بررسی فرآیندها و آسیب شناسی و رفع نواقص و ارائه گزارشات به مدیران ارشد مرکز درمانی و وزارت متبوع

 

Template settings