اهداف و رسالت ها 

 

ارتقاء ارائه خدمات دارو درمانی به بیماران

ارتقاء وضعیت خدمات دارویی و افزایش رضایتمندی پرسنل و کادر بیمارستان و کاهش هزینه های پرداختی توسط بیماران

اجرای کامل پوشش بیمه های دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی

تعامل اثر بخش با معاونت های مرتبط دانشگاهی و وزارت متبوع

عدم مراجعه بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه اقلام مورد نیاز

تآمین داروهای خاص بیماران سرپائی

کنترل سازنده  درمواقع بحرانی با استفاده از مدیریت هوشمند برای حفظ تندرستی و شادابی بیمار وهمراه

جلوگیری از تجمع و رسوب دارویی و استفاده بهینه

کاهش کسورات بیمه ای

خرید مناسب و به صرفه دارو وتجهیزات باکیفیت و به صرفه         

Template settings