مجموعه مدد ایران(مدیریت داروخانه های بیمارستانی)- اخبار
تامین دارو و لوازم مورد نیاز در اردوی جهادی سفیران نور و پویش بسیج دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۲۸ | 

به گزارش روابط عمومی مجموعه مدد ایران؛ دکتر فتحی سرپرست مجموعه مدد از تامین دارو و لوازم مورد نیاز در اردوی جهادی سفیران نور و پویش بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد و افزود: همکاران ما در انبار دارویی مجتمع حضرت رسول اکرم(ص) نسبت به تهیه   100قلم دارو به تعداد 31931 با کمک مدیر داروخانه و انبار دارویی مجتمع حضرت رسول اکرم(ص) به ارزش ریالی 102/160/970    اقدام نمودند.
دکتر فتحی اظهار داشت: که از ابتدای سال 98 تاکنون، مجموعه مدد ایران در تامین دارو و ملزومات 3 اردوی جهادی واحد بسیج دانشگاه مشارکت داشته است که با توجه به رویکرد دانشگاه علوم پزشکی ایران و در راستای اهداف مجموعه مدد ایران در جهت تامین دارو و تجهیزات پزشکی، تهیه دارو و ملزومات مورد نیاز بسیج دانشگاه جهت ارائه در مناطق نیازمند در دستور کار این مجموعه قرار گرفته است.

نشانی مطلب در وبگاه مجموعه مدد ایران(مدیریت داروخانه های بیمارستانی):
http://iums.ac.ir/find.php?item=178.30178.88274.fa
برگشت به اصل مطلب