مجموعه مدد ایران(مدیریت داروخانه های بیمارستانی)- داروخانه بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان
داروخانه بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۹ | 
AWT IMAGE

مدیر و مسئول فنی: سرکار خانم دکتر سکینه اسودی
تحصیلات: دکتری حرفه ای داروسازی

آدرس: بهارستان،
شماره تماس: ۵۵۶۳۴۹۴۹


ساعات کار: شبانه روزی

نشانی مطلب در وبگاه مجموعه مدد ایران(مدیریت داروخانه های بیمارستانی):
http://iums.ac.ir/find.php?item=178.32411.53686.fa
برگشت به اصل مطلب