مجموعه مدد ایران(مدیریت داروخانه های بیمارستانی)- اخبار
برگزاری پنجمین جلسه شورای مدیران در سال 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | 
پنجمین جلسه شورای مدیران داروخانه­های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396 با حضور سرپرست، معاونین، مشاورین و کلیه مدیران داروخانه های تابعه و تعدادی از اعضای ستاد مجموعه مدد در روز دوشنبه مورخ 96/06/06 برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی مجموعه مدد ایران، پنجمین جلسه شورای مدیران با نام و یاد خداوند متعال و با سخنان سرپرست مجموعه مدد با گرامیداشت و تبریک روز داروساز و روز کارمند و مقران شدن این ایام با برگزاری شورای مدیران آغاز گردید. در ادامه سرکار خانم دکتر فتحی به استاندارد انبارهای داروئی در مراکز تابعه و بررسی چک لیست استاندارد انبار اشاره نمودند.
در ادامه جلسه، هر کدام از معاونین و مدیران ستادی، گزارشی نقطه نظراتخود را از عملکرد داروخانه های طی ماه گذشته در جلسه ارائه کردند.
در قسمت پایانی جلسه نیز، مدیران داروخانه های تابعه از مشکلات و امور انجام شده در داروخانه های تحت مدیریت خود صحبت نموده و به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در حاشیه برگزاری این جلسه از سرکار خانمها دکتر واقعی احمدآبادی و عمیدی پور و جناب آقای دکتر یزدانی مدیران داروخانه بیمارستانهای شهید اکبرآبادی، حضرت علی اصغر(ع) و شهید فهمیده بعنوان مدیران نمونه در طی سال 1395 تقدیر و به رسم یادبود لوح تقدیر داده شد. همچنین از سرکار خانم دکتر اسکناطی مدیر اسبق داروخانه بیمارستان شخدای یافت آباد به دلیل تلاش خالصانه در طی تصدی مدیریت داروخانه مذکور تقدیر و تشکر گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه مجموعه مدد ایران(مدیریت داروخانه های بیمارستانی):
http://iums.ac.ir/find.php?item=178.30178.54265.fa
برگشت به اصل مطلب