مجموعه مدد ایران(مدیریت داروخانه های بیمارستانی)- اخبار
برگزاری چهارمین جلسه کمیته کسور مجموعه مدد ایران در سال 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳۱ | 
AWT IMAGEچهارمین جلسه کمیته کسور مجموعه مدد ایران در روز سه شنبه مورخ 96/05/31 تشکیل گردید. این کمیته با حضور سرپرست مجموعه مدد ایران بعنوان ریاست کمیته و اعضای کمیته برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مجموعه مدد ایران، در چهارمین نشست، اعضای این کمیته با حضور در محل دفتر سرپرست مجموعه مدد ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی را در زمینه رفع موانع و مشکلات بیمه ای و کسورات نسخ بیمه ای اتخاذ نمودند. این جلسه با محوریت کاهش کسورات داروخانه بیمارستانهای حضرت رسول(ص) و فیروزگر برگزار شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه مجموعه مدد ایران(مدیریت داروخانه های بیمارستانی):
http://iums.ac.ir/find.php?item=178.30178.53827.fa
برگشت به اصل مطلب