مجموعه مدد ایران(مدیریت داروخانه های بیمارستانی)- اخبار
برگزاری سومین جلسه کارگاه آموزشی الزامات اعتباربخشی داروخانه های بیمارستانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱۹ | 
به گزارش روابط عمومی مجموعه مدد دانشگاه ایران: سومین جلسه آموزشی اعتباربخشی ویژه داروسازان بیمارستانی با حضور مدیران داروخانه ها ی بیمارستانهای دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ 19 آبان ماه سال جاری در دفتر سرپرست مجموعه مدد ایران برگزار گردید. در سومین جلسه این کارگاه آموزشی، سنجه های اعتباربخشی سال 95 به هدف اجرایی شدن مصوبات آن مرور گردید.
نشانی مطلب در وبگاه مجموعه مدد ایران(مدیریت داروخانه های بیمارستانی):
http://iums.ac.ir/find.php?item=178.30178.32977.fa
برگشت به اصل مطلب