مجموعه مدد ایران(مدیریت داروخانه های بیمارستانی)- داروخانه بیمارستان فیروز آبادی
داروخانه بیمارستان فیروز آبادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
مدیر داروخانه: جناب آقای دکتر سید احمد سجادی
تحصیلات: دکتری حرفه ای داروسازی


آدرس: شهر ری-خیابان فدائیان اسلام-نرسیده به میدان شهر ری
شماره تماس:
55902061 داخلی 307

ساعات کار:
شبانه روزی
نشانی مطلب در وبگاه مجموعه مدد ایران(مدیریت داروخانه های بیمارستانی):
http://iums.ac.ir/find.php?item=178.18726.45630.fa
برگشت به اصل مطلب