• اولین جلسه شورای مدیران داروخانه های بیمارستانی در سال 1396
  اولین جلسه شورای مدیران داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396 با حضور سرپرست، معاونین، مشاورین و کلیه مدیران داروخانه های تابعه و تعدادی از اعضای ستاد مجموعه مدد در روز دوشنبه مورخ 96/02/11 برگزار گردید.

 • صفحه اصلی
  بسم الله الرحمن الرحیم

 • اولین جلسه کمیته کسور مجموعه مدد ایران در سال 1396
  اولین جلسه کمیته کسور مجموعه مدد ایران در روز دوشنبه مورخ 96/02/18 تشکیل گردید. این کمیته با حضور سرپرست مجموعه مدد ایران بعنوان ریاست کمیته و اعضای کمیته برگزار شد.

 • دومین کمیسیون خرید مجموعه مدد ایران در سال 1396 با موضوعیت بررسی نوارهای تست قند خون و ارزیابی البسه یکبارمصرف بیمارستانی
  دومین جلسه كميسيون خريد سال 1396 مجموعه مدد ايران با حضور اعضا در روز دوشنبه شنبه مورخ 96/03/01 در محل دفتر سرپرست مجموعه مدد ايران برگزار شد.

 • برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی مجموعه مدد ایران در سال 1396
  روز سه شنبه مورخ 96/03/02 اولین جلسه شورای راهبردی مجموعه مدد ایران در سال 1396 با حضور برخی اعضا و سرپرست مجموعه مدد ایران در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید. این جلسه با هدف بررسی وضعیت مالی مجموعه مدد ایران در سال 1395، میزان بدهی های دارو و تجهیزات مصرف پزشکی به شرکتها و ایجاد سوله بحران برگزار گردید.
در كل اينترنت
در اين سايت
مجموعه مدد ایران
برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی مجموعه مدد ایران در سال 1396
روز سه شنبه مورخ 96/03/02 اولین جلسه شورای راهبردی مجموعه مدد ایران در سال 1396 با حضور برخی اعضا و سرپرست مجموعه مدد ایران در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید. این جلسه با هدف بررسی وضعیت مالی مجموعه مدد ایران در سال 1395، میزان بدهی های دارو و تجهیزات مصرف پزشکی به شرکتها و ایجاد سوله بحران برگزار گردید.
 ١٥:١٢ - 1396/03/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
مجموعه مدد ایران
دومین کمیسیون خرید مجموعه مدد ایران در سال 1396 با موضوعیت بررسی نوارهای تست قند خون و ارزیابی البسه یکبارمصرف بیمارستانی
دومین جلسه كميسيون خريد سال 1396 مجموعه مدد ايران با حضور اعضا در روز دوشنبه شنبه مورخ 96/03/01 در محل دفتر سرپرست مجموعه مدد ايران برگزار شد.
 ١٥:١٧ - 1396/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مجموعه مدد ایران
اولین جلسه کمیته کسور مجموعه مدد ایران در سال 1396
اولین جلسه کمیته کسور مجموعه مدد ایران در روز دوشنبه مورخ 96/02/18 تشکیل گردید. این کمیته با حضور سرپرست مجموعه مدد ایران بعنوان ریاست کمیته و اعضای کمیته برگزار شد.
 ١٤:٣٠ - 1396/02/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مجموعه مدد ایران
اولین جلسه شورای مدیران داروخانه های بیمارستانی در سال 1396
اولین جلسه شورای مدیران داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396 با حضور سرپرست، معاونین، مشاورین و کلیه مدیران داروخانه های تابعه و تعدادی از اعضای ستاد مجموعه مدد در روز دوشنبه مورخ 96/02/11 برگزار گردید.
 ١٦:٣٤ - 1396/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>


تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 60
تلفکس: 88195950-88779487
پیام کوتاه: 5000188779487